bansrn3 1

o01 o02 o04logosillapa71 small1

วันที่ 22 พฤษภาคม 2567 นายทวีสิทธิ์ มั่นจิต ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 3 พร้อมด้วยคณะสงฆ์ อุบาสก อุบาสิกา ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในเขตบริการวัดสามราษฎร์นุกูล อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ ร่วมพิธีแสดงมุทิตาสักการะ แสดงความยินดี แด่พระมหาชาญชัย ชยวํโส (บูรณะ) วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร เนื่องในโอกาสเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร - พัตยศเปรียญธรรม 9 ประโยค เมื่อวันอังคาร ที่ 21 พฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมา ณ พระอุโบสถวัดพระตรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง กรุงเทพมหานคร

1

2  3  4