bansrn3 1

o01 o02 o04logosillapa71 small1

วันที่ 11 กรกฎาคม 2566 นายทวีสิทธิ์ มั่นจิต ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 3 ได้รับเกียรติให้เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เครือข่ายการจัดการศึกษาสังขะ 4 (ดมเทพรักษา) ประจำปีการศึกษา ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนดมวิทยาคาร ต.ดม อ.สังขะ จ.สุรินทร์ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อชี้แจงนโยบายการดำเนินการตามโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาและยกระดับพัฒนาการและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ให้สูงขึ้น ตามนโยบายยกระดับคุณภาพทางการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต3

 

IMG 4732   IMG 4684

 

IMG 4696   IMG 4728

 

IMG 4740   IMG 4752

 

IMG 4756   IMG 4750

 

IMG 4775   IMG 4773

 

IMG 4777   IMG 4781