bansrn3 1

o01 o02 o04logosillapa71 small1

วันที่ 8 พฤษภาคม 2567 โครงการพัฒนาเด็ก ซี.ซี.เอฟ. จังหวัดสุรินทร์ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) นำโดย นางกัลยา ดอกบัว ผู้ประสานงานภาค ,นางสำเภา ไวเร็ว ประธานกรรมการบริหารโครงการ โดยมี นายทวีสิทธิ์ มั่นจิต ผู้อำนวยการ สพป.สุรินทร์ เขต 3 ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างโครงการพัฒนาเด็ก ซี.ซี.เอฟ. จังหวัดสุรินทร์ และโรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท 3 อ.ปราสาท จ. สุรินทร์ ณ ห้องประชุมตาเมือนโต๊ด

1

4  2  3