bansrn3 1

o01 o02 o04logosillapa71 small1

ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 เรื่อง แก้ไขรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อย้าย เปลี่ยนตำแหน่ง และโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัด สพป.สุรินทร์ เขต 3

ดาวน์โหลด