bansrn3 1

o01 o02 o04logosillapa71 small1

วันพุธที่ 1 พฤษภาคม 2567 นายทวีสิทธิ์ มั่นจิต ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 3 มอบหมายให้ นายเดชา การรัมย์ รอง ผอ.สพป. เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอปราสาทและคณะกรรมการบริหารงานอำเภอ แบบบูรณาการ (กบอ.) ครั้งที่ 5/2567 เพื่อรับฟังข้อราชการ นโยบายข้อสั่งการที่สำคัญของรัฐบาล กระทรวง/กรม และจังหวัดสุรินทร์ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา ตำบลตาเบา อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ โดยมี พันจ่าตรี ทวัช พันธุชิน นายอำเภอปราสาท เป็นประธานการประชุมฯ

1

2