bansrn3 1

o01 o02 o04logosillapa71 small1

S 127647772

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 จัดการแข่งขันกีฬานักเรียน ประจำปี 2566 โดยมีกำหนดการแข่งขัน ดังนี้
1. รอบแรก สาย A ระหว่างวันที่ 19-21 พฤศจิกายน 2566 แข่งขัน ณ สนามสังขะวิทยาคม บ้านสังขะ
2. รอบแรก สาย B ระหว่างวันที่ 18-20 พฤศจิกายน 2566 ณ สนามอนุบาลกาบเชิง และบักจรัง
3. รอบรองชนะเลิศ ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 ณ สนามโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
4. พิธีเปิดและการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2566 ณ สนามโรงเรียนปราสาท
 
S 127647769   S 127647770
 
S 127655967   S 127647772