bansrn3 1

o01 o02 o04logosillapa71 small1

วันเสาร์ ที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายทวีสิทธิ์ มั่นจิต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๓ พร้อมด้วย นายพิชิต หอมนวล รอง ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต ๓ นายเดชา การรัมย์ รอง ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต ๓ นายเสถียร พะโยธร รอง ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต ๓ และคณะกรรม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๓ ร่วมประชุมชี้แจงกับคณะกรรมการดำเนินการ และร่วมตรวจเยี่ยมสนามสอบ เพื่อคัดเลือกบุคคลบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วยกรณี ที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี ๒๕๖๗ ณ สนามสอบโรงเรียนปราสาท อ.ปราสาท เพื่อให้การสอบครั้งนี้เป็นไปด้วยความโปร่งใส สุจริต ยุติธรรม ซึ่งในภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

1

2  3  4