Untitled Document
  
กำลังออนไลน์ 18 คน
 
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรฯ: แนวทางการจัดงานวันครูส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 64 พ.ศ.2563
 

ด้วยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ แจ้งแนวทางการจัดงานวันครูส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 64 พ.ศ.2563  ดังรายละเอียดไฟล์แนบท้ายนี้ สพป.สุรินทร์ เขต 3 จึงให้โรงเรียนทุกโรงในสังกัด จิดกิจกรรมวันครู และรายงานผลการจัดกิจกรรมสัปดาห์วันครูตามแบบที่กำหนด และให้รายงานข้อมูลทางเว็ปไซด์ ้http://bit.ly/wankru63 ภายในวันที่ 31 มกราคม 2563

เอกสารที่แนบมาด้วย
8143_หนังสือนำส่งแนวทางจัดงานวันครู ครั้งที่ 64 พ.ศ.2563.pdf (915.89 KB) 6947_แนวทางการจัดงานวันครู ครั้งที่ 64 พ.ศ.2563.pdf (2.93 MB) 9576_คำปฏิญาณตน ครั้งที่ 64 พ.ศ.2563.pdf (468.98 KB)
3575_ฉันท์ระลึุกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ครั้งที่ 64 พ.ศ.2563.pdf (1.33 MB) 2393_แบบรายงานผลการจัดกิจกรรมสัปดาห์วันครู ครั้งที่ 64 พ.ศ.2563.pdf (1.33 MB) 3384_โองการอัญเชิญบูรพาจารย์ ครั้งที่ 64 พ.ศ.2563.pdf (268.31 KB)บันทึกโดย : น.ส.สุวรรณ์นี สวยรูป
วันที่ : 18 ธันวาคม 2562
หนังสือราชการล่าสุด

 
การจัดสรรงบประมาณปี ๒๕๖๓ งบเงินอุดหนุน รายการจัดการเรียนการสอน(ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) ภาคเรียน ๑/๒๕๖๓ (3)
 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ (๓๐%) ครั้งที่ ๒
[ 21322412_หนังสือจัดสรร.pdf ]
 
คำอธิบายหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ (1)
 
การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2563 (5)
 
สำรวจข้อมูลสภาพความต้องการอัตรากำลังครู ปีการศึกษา 2563 (2)
ประชาสัมพันธ์ล่าสุด

 
เกียรติบัตรโครงการอบรมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวินัยฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี 2563 (1)
 
แจ้งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (3)
 
งบทดลองเดือนสิงหาคม 2563 (1)
 
การคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี คร้้งที่ 4 ปี 2564(ประเทศไทย) (2)
 
รายชื่อหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน สังกัด สพฐ. ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กำหนด (2)
Untitled Document
ข้อมูลทั่วไป ติดต่อเบอร์โทรศัพท์เจ้าหน้าที่กลุ่มงาน สารบัญเว็บไซต์
 • ประวัติ ผอ.สพป.สร.3
 • นโยบายการบริหารงาน
 • ทีมพัฒนาเว็บไซต์
 • กลุ่มอำนวยการ 0 4455 1333
 • กลุ่มนโยบายและแผน 0 4455 2350
 • กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 0 4455 2349
 • กลุ่มบริหารงานบุคคล 0 4455 2351
 • กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 0 4455 1374
 • ทีมพัฒนาเว็บไซต์ สพป.สร.3
 • ข่าวประขาสัมพันธ์ สพป.สร.3
 • หนังสือราขการ สพป.สร.3
 • ข้อมูลบุคลากรและเจ้าหน้าที่ สพป.สร.3
 • เผยแพร่ผลงานวิชาการ
 • ภาพกิจกรรม สพป.สร.3
 • ดาวน์โหลดเอกสาร
 •  
   
  Surin Primary Educational Service Area Office 3 © 2015. All Rights Reserved.
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ถนน โชคชัย-เดชอุดม ตำบล กังแอน อำเภอ ปราสาท สุรินทร์ 32140
  หมายเลขโทรสาร (FAX) 044-552052, 044-551333 E-mail : surin3@srn3.go.th