Untitled Document
  
กำลังออนไลน์ 59 คน
 
กลุ่มอำนวยการ: ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 3 การประชุมเครือข่ายการจัดการศึกษากาบเชิง 1 และออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านโคกกลาง
 

ในภาคบ่าย ของวันที่ 2 กรกฎาคม  2562  ที่โรงเรียนอนุบาลกาบเชิง
นางภานิชา อินทร์ช้าง ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต
เป็นประธาน
การประชุมเครือข่ายการจัดการศึกษากาบเชิง
1 (เขื่อนตาเกาว์)
พร้อมมอบนโยบายการจัดการศึกษาสู่ห้องเรียนคุณภาพ  
ประเด็น การบริหารจัดการชั้นเรียน การจัดระบบ สารสนเทศ  
ระดับชั้นเรียน การอ่านออกเขียนได้
 คิดเลขเป็น การเรียนภาษาอังกฤษ  
เพื่อการสื่อสาร
 
และการตรวจเยี่ยมบ้านนักเรียน โดยนางอานันท์ปภา ฉลาดเอื้อ
, นายบรรจบ ศิริวัฒน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ได้เข้าร่วมการประชุมฯด้วย
หลังจากนั้นนางภานิชา อินทร์ช้าง ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 3 ได้ออกตรวจเยี่ยม 

ให้กำลังใจ พร้อมชื่นชม การระดมทุนสร้างโดมโรงเรียนบ้านโคกกลาง
อำเภอพนมดงรัก
 โรงเรียนติดชายแดน ซึ่งผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู 
ชุมชน ผู้ปกครอง มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน เข้มแข็งมาก-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
หน้าที่ 1
บันทึกโดย : นงลักษณ์ พิทักษ์จิตต์อรุณ
วันที่ : 03 กรกฏาคม 2562
หนังสือราชการล่าสุด

 
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ (4)
 
มาตราการการคัดเลือกบุคคฃเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (1)
 
รายงานการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก (2)
 
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานผู้บริหารสถานศึกษาประจำปี 2562 (7)
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก เพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง รับย้าย และรับโอนเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นฯ (1)
ประชาสัมพันธ์ล่าสุด

 
การแต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่งครู (1)
 
ผลการดำเนินโครงการน้อมนำศาสตร์พระราชาและพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 (1)
 
ประกาศงบทดลองเดือนกรกฎาคม 2562 (1)
 
การเลื่อนและแต่งตั้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (1)
 
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม (1)
Untitled Document
ข้อมูลทั่วไป ติดต่อเบอร์โทรศัพท์เจ้าหน้าที่กลุ่มงาน สารบัญเว็บไซต์
 • ประวัติ ผอ.สพป.สร.3
 • นโยบายการบริหารงาน
 • ทีมพัฒนาเว็บไซต์
 • กลุ่มอำนวยการ 0 4455 1333
 • กลุ่มนโยบายและแผน 0 4455 2350
 • กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 0 4455 2349
 • กลุ่มบริหารงานบุคคล 0 4455 2351
 • กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 0 4455 1374
 • ทีมพัฒนาเว็บไซต์ สพป.สร.3
 • ข่าวประขาสัมพันธ์ สพป.สร.3
 • หนังสือราขการ สพป.สร.3
 • ข้อมูลบุคลากรและเจ้าหน้าที่ สพป.สร.3
 • เผยแพร่ผลงานวิชาการ
 • ภาพกิจกรรม สพป.สร.3
 • ดาวน์โหลดเอกสาร
 •  
   
  Surin Primary Educational Service Area Office 3 © 2015. All Rights Reserved.
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ถนน โชคชัย-เดชอุดม ตำบล กังแอน อำเภอ ปราสาท สุรินทร์ 32140
  หมายเลขโทรสาร (FAX) 044-552052, 044-551333 E-mail : surin3@srn3.go.th