Untitled Document
  
กำลังออนไลน์ 23 คน

นับถอยหลังการสอบประจำปีการศึกษา 2562

 
กลุ่มอำนวยการ: ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 3 การประชุมเครือข่ายการจัดการศึกษากาบเชิง 1 และออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านโคกกลาง
 

ในภาคบ่าย ของวันที่ 2 กรกฎาคม  2562  ที่โรงเรียนอนุบาลกาบเชิง
นางภานิชา อินทร์ช้าง ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต
เป็นประธาน
การประชุมเครือข่ายการจัดการศึกษากาบเชิง
1 (เขื่อนตาเกาว์)
พร้อมมอบนโยบายการจัดการศึกษาสู่ห้องเรียนคุณภาพ  
ประเด็น การบริหารจัดการชั้นเรียน การจัดระบบ สารสนเทศ  
ระดับชั้นเรียน การอ่านออกเขียนได้
 คิดเลขเป็น การเรียนภาษาอังกฤษ  
เพื่อการสื่อสาร
 
และการตรวจเยี่ยมบ้านนักเรียน โดยนางอานันท์ปภา ฉลาดเอื้อ
, นายบรรจบ ศิริวัฒน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ได้เข้าร่วมการประชุมฯด้วย
หลังจากนั้นนางภานิชา อินทร์ช้าง ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 3 ได้ออกตรวจเยี่ยม 

ให้กำลังใจ พร้อมชื่นชม การระดมทุนสร้างโดมโรงเรียนบ้านโคกกลาง
อำเภอพนมดงรัก
 โรงเรียนติดชายแดน ซึ่งผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู 
ชุมชน ผู้ปกครอง มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน เข้มแข็งมาก-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
หน้าที่ 1
บันทึกโดย : นงลักษณ์ พิทักษ์จิตต์อรุณ
วันที่ : 03 กรกฏาคม 2562
หนังสือราชการล่าสุด

 
การดำเนินการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ (5)
 
เตรียมการจัดตั้งงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างของ โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
 
เตรียมการจัดตั้งงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (2)
 
ขอเชิญประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษาผู้บริหารการศึกษาและผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วยและศึกษานิเทศก์ (3)
 
ประกาศผลการคัดกรองสถานศึกษาเพื่อรับการคัดเลือกให้รับรางวัล IQA AWARDS ประจำปีการศึกษา 2562 (2)
ประชาสัมพันธ์ล่าสุด

 
การรับสมัครผู้เข้ารับการพัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษา (นบส.ศธ) รุ่นที่ 10 (2)
 
งดเว้นการเดินทางเข้าออกสาธารณรัฐปกครองตนเองโครเมียและเมืองเซาวาโตโปล (2)
 
ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกผู้บริหารและข้าราชการครูเพื่อขอรับการสนับสนุนการศึกษาต่อระดับปริญญาโท (2)
 
แจ้งโอนเงินค่าเช่าบริการสัญญาณอินเตอร์เน็ต ประจำเดือนสิงหาคม - ตุลาคม 2562 (5)
 
อนุมัติผลการประเมินด้านที 3 เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (1)
Untitled Document
ข้อมูลทั่วไป ติดต่อเบอร์โทรศัพท์เจ้าหน้าที่กลุ่มงาน สารบัญเว็บไซต์
 • ประวัติ ผอ.สพป.สร.3
 • นโยบายการบริหารงาน
 • ทีมพัฒนาเว็บไซต์
 • กลุ่มอำนวยการ 0 4455 1333
 • กลุ่มนโยบายและแผน 0 4455 2350
 • กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 0 4455 2349
 • กลุ่มบริหารงานบุคคล 0 4455 2351
 • กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 0 4455 1374
 • ทีมพัฒนาเว็บไซต์ สพป.สร.3
 • ข่าวประขาสัมพันธ์ สพป.สร.3
 • หนังสือราขการ สพป.สร.3
 • ข้อมูลบุคลากรและเจ้าหน้าที่ สพป.สร.3
 • เผยแพร่ผลงานวิชาการ
 • ภาพกิจกรรม สพป.สร.3
 • ดาวน์โหลดเอกสาร
 •  
   
  Surin Primary Educational Service Area Office 3 © 2015. All Rights Reserved.
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ถนน โชคชัย-เดชอุดม ตำบล กังแอน อำเภอ ปราสาท สุรินทร์ 32140
  หมายเลขโทรสาร (FAX) 044-552052, 044-551333 E-mail : surin3@srn3.go.th