Untitled Document
  
กำลังออนไลน์ 23 คน
 
มาตร�าน�ารป�ิบัติงาน

เรื่อง [อ่านแล้ว]ผู้บันทึก - วันที่
คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ  [ 65 ] นายปฏิวัติ ไชยชนะ
01 กรกฏาคม 2562
คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษา  [ 78 ] นายปฏิวัติ ไชยชนะ
27 มิถุนายน 2562
คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  [ 67 ] นายปฏิวัติ ไชยชนะ
27 มิถุนายน 2562
คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มอำนวยการ  [ 80 ] นายปฏิวัติ ไชยชนะ
27 มิถุนายน 2562
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน กลุ่มกฎหมายและคดี  [ 62 ] นายปฏิวัติ ไชยชนะ
27 มิถุนายน 2562
คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  [ 77 ] นายปฏิวัติ ไชยชนะ
26 มิถุนายน 2562
คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มบริหารงานบุคคล  [ 83 ] นายปฏิวัติ ไชยชนะ
26 มิถุนายน 2562
มาตรฐานการปฏิบัติงาน กลุ่มนโยบายและแผน  [ 68 ] นายปฏิวัติ ไชยชนะ
26 มิถุนายน 2562
คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  [ 101 ] นางสาวศิราณี แสนกล้า
01 ตุลาคม 2561
คู่มือการปฏิบัติงาน หน่วยตรวจสอบภายใน  [ 77 ] นางสาวกาญจนา ใบพลูทอง
20 มิถุนายน 2562
หน้าที่ 1
หนังสือราชการล่าสุด

 
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการตัดสินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน (เพิ่มเติมคณะกรรมการตัดสินดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ หุ่นยนต์) (1)
 
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการตัดสินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (6)
 
จัดสรรงบประมาณปี 2562 ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน (3)
 
การจัดสรรงบประมาณปี 2562 กิจกรรมสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 1/2562 (3)
 
การนำส่งเงิน (1)
ประชาสัมพันธ์ล่าสุด

 
ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกนิสิตเก่าดีเด่น ประจำปี 2563 (1)
 
ประชาสัมพันธ์หลักสูตร E-Training (1)
 
ประชาสัมพันธ์ผลการคัดเลือกรางวัลครูผู้สอนดีเด่น และรางวัลคุรุสภา ปี 62 (1)
 
ประชาสัมพันธ์กำหนดการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (1)
 
การแต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่งครู (1)
Untitled Document
ข้อมูลทั่วไป ติดต่อเบอร์โทรศัพท์เจ้าหน้าที่กลุ่มงาน สารบัญเว็บไซต์
 • ประวัติ ผอ.สพป.สร.3
 • นโยบายการบริหารงาน
 • ทีมพัฒนาเว็บไซต์
 • กลุ่มอำนวยการ 0 4455 1333
 • กลุ่มนโยบายและแผน 0 4455 2350
 • กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 0 4455 2349
 • กลุ่มบริหารงานบุคคล 0 4455 2351
 • กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 0 4455 1374
 • ทีมพัฒนาเว็บไซต์ สพป.สร.3
 • ข่าวประขาสัมพันธ์ สพป.สร.3
 • หนังสือราขการ สพป.สร.3
 • ข้อมูลบุคลากรและเจ้าหน้าที่ สพป.สร.3
 • เผยแพร่ผลงานวิชาการ
 • ภาพกิจกรรม สพป.สร.3
 • ดาวน์โหลดเอกสาร
 •  
   
  Surin Primary Educational Service Area Office 3 © 2015. All Rights Reserved.
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ถนน โชคชัย-เดชอุดม ตำบล กังแอน อำเภอ ปราสาท สุรินทร์ 32140
  หมายเลขโทรสาร (FAX) 044-552052, 044-551333 E-mail : surin3@srn3.go.th