Untitled Document
  
กำลังออนไลน์ 46 คน

นับถอยหลังการสอบประจำปีการศึกษา 2562

 
หนังสือราชการ สพป.สร.3

กลุ่มงานเรื่อง [อ่านแล้ว]ผู้บันทึก - วันที่
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลแนวปฏิบัติเกี่ยวกับนักเรียนติด G  [ 1421 ] นายเทพฤทธิ์ ศรีฤทธิไกร
19 พฤศจิกายน 2562
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลสำรวจความต้องการงบประมาณค่าซ่อมแซมระบบอินเทอร์เน็ตของโรงเรียน(เครือข่ายคอมพิวเตอร์ : LAN) ปลายปีงบประมาณ พ.ศ.2561  [ 3671 ] นายเทพฤทธิ์ ศรีฤทธิไกร
17 สิงหาคม 2561
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร ปีการศึกษา ๒๕๖๑  [ 4570 ] นายเทพฤทธิ์ ศรีฤทธิไกร
23 พฤษภาคม 2561
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลการสำรวจ(New DLTV) ระดับก่อนประถมศึกษา  [ 5090 ] นายเทพฤทธิ์ ศรีฤทธิไกร
22 พฤษภาคม 2561
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลยืนยันการสำรวจข้อมูลเครือข่ายอินเทอรเน็ต  [ 4692 ] นายเทพฤทธิ์ ศรีฤทธิไกร
17 เมษายน 2561
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลมาตราการกำกับติดตามการจัดทำข้อมูล EMIS สิ้นปีการศึกษา 2560  [ 4021 ] นายเทพฤทธิ์ ศรีฤทธิไกร
05 เมษายน 2561
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลDMC ปลายปีการศึกษา ๒๕๖๐  [ 4248 ] นายเทพฤทธิ์ ศรีฤทธิไกร
30 มีนาคม 2561
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลสำรวจข้อมูลเพื่อการจัดสรรงบประมาณซ๋อมอุปกรณ์ DLTV   [ 5117 ] นายเทพฤทธิ์ ศรีฤทธิไกร
20 มีนาคม 2561
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลสำรวจข้อมูลเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  [ 3224 ] นายเทพฤทธิ์ ศรีฤทธิไกร
15 มีนาคม 2561
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลการยืนยันตัวตนนักเรียนซ้ำซ้อนต่างสังกัดในระบบ DMC  [ 4171 ] นายเทพฤทธิ์ ศรีฤทธิไกร
16 กุมภาพันธ์ 2561
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลการแก้ไขเลขประจำตัวประชาชนของนักเรียนให้ถูกต้อง ใน DMC   [ 3196 ] นายเทพฤทธิ์ ศรีฤทธิไกร
16 กุมภาพันธ์ 2561
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลส่งคลิบวีดีโอ หรือออกแบบภาพฉากหลังออกอากาศรายการ   [ 3424 ] นายเทพฤทธิ์ ศรีฤทธิไกร
14 กุมภาพันธ์ 2561
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลประชุมทางไกลวีดีโอคอนเฟอเร้นซ์จาก สพฐ. 19 ม.ค. 61 ช่วงบ่าย  [ 4425 ] นายเทพฤทธิ์ ศรีฤทธิไกร
17 มกราคม 2561
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลการดำเนินการจัดการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงของโรงเรียน  [ 3184 ] นายเทพฤทธิ์ ศรีฤทธิไกร
05 มกราคม 2561
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลแนวทางในการดำเนินงานการใช้ Internet โรงเรียน  [ 3448 ] นายเทพฤทธิ์ ศรีฤทธิไกร
04 มกราคม 2561
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลการรายงานข้อมูลการใช้อินเทอร์เน็ตของโรงเรียนทางเว็บไซต์  [ 3435 ] นายเทพฤทธิ์ ศรีฤทธิไกร
24 ธันวาคม 2560
หน้าที่ 1
หนังสือราชการล่าสุด

 
การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี 2563 (4)
 
แนวทางการดําเนินงาน ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (1)
 
มาตรการป้องกันการทุจริตในการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (2)
 
แนวปฏิบัติการรับรองคุณวุฒิเพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสำหรับคุณวุฒิในประเทศ (1)
 
แจ้งการโอนเงิน งบเงินอุดหนุน รายการค่าใช้จ่ายในการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่1/2563 กรณีได้รับจัดสรรไม่ครบตามจำนวน (2)
ประชาสัมพันธ์ล่าสุด

 
ด่วน ประกาศการรขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (1)
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (1)
 
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสพป.สุรินทร์ เขต 3 (1)
 
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ (1)
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง รับย้าย ให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ใน สพป.สุรินทร์ เขต 1, 3 (1)
Untitled Document
ข้อมูลทั่วไป ติดต่อเบอร์โทรศัพท์เจ้าหน้าที่กลุ่มงาน สารบัญเว็บไซต์
 • ประวัติ ผอ.สพป.สร.3
 • นโยบายการบริหารงาน
 • ทีมพัฒนาเว็บไซต์
 • กลุ่มอำนวยการ 0 4455 1333
 • กลุ่มนโยบายและแผน 0 4455 2350
 • กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 0 4455 2349
 • กลุ่มบริหารงานบุคคล 0 4455 2351
 • กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 0 4455 1374
 • ทีมพัฒนาเว็บไซต์ สพป.สร.3
 • ข่าวประขาสัมพันธ์ สพป.สร.3
 • หนังสือราขการ สพป.สร.3
 • ข้อมูลบุคลากรและเจ้าหน้าที่ สพป.สร.3
 • เผยแพร่ผลงานวิชาการ
 • ภาพกิจกรรม สพป.สร.3
 • ดาวน์โหลดเอกสาร
 •  
   
  Surin Primary Educational Service Area Office 3 © 2015. All Rights Reserved.
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ถนน โชคชัย-เดชอุดม ตำบล กังแอน อำเภอ ปราสาท สุรินทร์ 32140
  หมายเลขโทรสาร (FAX) 044-552052, 044-551333 E-mail : surin3@srn3.go.th