Untitled Document
[3]
 • Css
 • Css
 • Css
 • Css
 • Css
 • Css
 • Css
Untitled Document
ข่าวประชาสัมพันธ์ : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
หนังสือราชการ :กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
 

การอบรมปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพอาหารกลางวันโปรแกรมอาหารกลางวัน Thai school lunch (1)
บันทึก : 30 พฤษภาคม 2561 | อ่าน (7,207)| กลุ่ม :กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
การอบรมโครงการเสริมสร้างทักษะการให้คำปรึกษาของนักเรียนแกนนำ (2)
บันทึก : 25 พฤษภาคม 2561 | อ่าน (5,741)| กลุ่ม :กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ประกาศรายละเอียดการส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 (1)
บันทึก : 09 พฤษภาคม 2561 | อ่าน (5,523)| กลุ่ม :กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กปฐมวัยฯ (2)
บันทึก : 01 พฤษภาคม 2561 | อ่าน (5,448)| กลุ่ม :กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
การคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลด้านระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2561 (2)
บันทึก : 25 เมษายน 2561 | อ่าน (6,398)| กลุ่ม :กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
การคัดเลือกเพื่อรับรางวัลธัญญารักษ์อวอร์ด ประจำปี 2561 (1)
บันทึก : 05 เมษายน 2561 | อ่าน (5,061)| กลุ่ม :กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ภาพข่าว/กิจกรรม สพป.สร.3
 
เยี่ยมสนามสอบ NT
13 ภาพ 46 เข้าชม
ประชุม ก.ป.ต.น.
6 ภาพ 19 เข้าชม
Untitled Document
 • กลุ่มอำนวยการ 0 4455 1333
 • กลุ่มนโยบายและแผน 0 4455 2350
 • กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 0 4455 2349
 • กลุ่มบริหารงานบุคคล 0 4455 2351
 • กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 0 4455 1374
 • ทีมพัฒนา เว็บไซต์ สพป.สุรินทร์ เขต 3