::สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ::
 

เอกสารแนบท้ายทั้งหมด
(1) 6364_แจ้งประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษาประจำปีพ.ศ.2563 กรณีเพิ่มเติม ครั้งที่ 2.pdf (285.71 KB)
(2) 213_ประกาศ สพฐ.รายละเอียดตัวชี้วัดฯ การย้ายกรณีปกติ.pdf (13.04 MB)