::สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ::
 

เอกสารแนบท้ายทั้งหมด
(1) 3644_หนังสือแจ้งรายชื่อหลักสูตร.pdf (654.40 KB)
(2) 2697_รับรองหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูเเละบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน รายละเอียด.pdf (466.28 KB)
(3) 249_ประกาศรายชื่อหลักสูตร1.pdf (530.43 KB)
(4) 8358_ประกาศรับรองหลักสูตร ครั้งที่ 2.pdf (1.60 MB)
(5) 289_ประกาศรับรองหลักสูตร ครั้งที่ 3 (13 หลักสูตร).pdf (854.32 KB)